Technische Unie
2020 _ 2021

In hun inspiratiecentra ontvangt de Technische Unie hun klanten
en partners, om te informeren en inspireren. Waar in Eindhoven de nadruk ligt op Industrie 4.0, gaat Utrecht dieper in op alle mogelijke smart oplossingen.

Twee films die bezoekers bewust maakt van het thema en meeneemt
in een wereld van nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen.


The Technische Unie receives their customers and partners in their inspiration centers to inform and inspire. Where in Eindhoven the emphasis is on Industry 4.0, Utrecht takes a closer look at all possible smart solutions.

Two films that make visitors aware of the theme and take them into a world of new possibilities and developments.


tag ︎︎︎ film _ experience _ animation
︎

Ons Smart Building dus.
Dat is niet alleen de toekomst, dat is onze dagelijkse praktijk.

TU bot _ Eindhoven
Alx studio, Eindhoven ©2023