︎

Kortom jij maakt
je sterk voor
hun ontwikkeling
en vorming


Fontys
2016 _ 2023

Je werkt met kinderen en jongeren, maar ook hun ouders en opvoeders. Je bent oprecht geïntresseerd in hen. Je hebt oog voor hun behoeften, vragen, dromen, verlangens en alles wat er nodig is om te kunnen spelen, leren, opgroeien, omgaan met anderen en hoe ze een plek in de samenleving kunnen innemen. Kortom jij maakt je sterk voor hun ontwikkeling en vorming.

De Fontys Pedagogiek informatie film verteld en laat zien wat het vak inhoud en hoe de studie bij Fontys daar op aansluit.


︎

let’s go purple
social teasers
Social media campaign _ ‘let’s go purple’

You work with children and young people, but also their parents and educators.You are genuinely interested in them. You have an eye for their needs, questions, dreams, desires and everything it takes to play, learn, grow up, interact with others and how they can take a place in society. In short, you are committed to their development and training.

The Fontys Pedagogy information film tells and shows what the course entails and how the study at Fontys connects to it.


tag ︎︎︎ graphic design _ film _ experience _ animation
Alx studio, Eindhoven ©2023